ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន និងឯកឧត្ដម គឹម វ៉ុនជីន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលើកទី ៣ ស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ


រសៀលថ្ងៃទី ០៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា-កូរ៉េ ភូមិផ្គង់សង្កាត់ច្បារមនក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងឯកឧត្ដម គឹម វ៉ុនជីន ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលើកទី ៣ ស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចលនា ភូមិថ្មី ៕