ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ដឹកនាំប្រជុំគម្រោងសាងសង់ស្ពានចំនួន ៤


នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង បានដឹកនាំប្រជុំគម្រោងសាងសង់ស្ពានចំនួន ៤ ដូចខាងក្រោម:
១-គម្រោងសាងសង់ស្ពានបេតុងអារមេឆ្លងកាត់ទន្លេសាប និងសាងសង់ស្ពានបាឡេ ។
២-គម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រោមដីភ្ជាប់ពីស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុនជ្រោយចង្វារឆ្ពោះទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជ្រោយចង្វារ។
៣-គម្រោងសាងសង់បន្ថែមស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់។
៤-គម្រោងសាងសង់ស្ពាននិងផ្លូវក្រោមដីរង្វង់មូលចោមចៅ។