ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនស៊ុង ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក Wang Jiarui អនុប្រធានសភាប្រឹក្សាភិបាលប្រជាជនចិន


ល្ងាចថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ឃឹម ប៊ុនស៊ុង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក Wang Jiarui អនុប្រធានសភាប្រឹក្សាភិបាលប្រជាជនចិន លោក ដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើទស្សកិច្ចនៅកម្ពុជា ពិសេសខេត្តសៀមរាប ។