ពិធីជូនរង្វាន់ដល់និស្សិតនាយទាហានពូកែ


ខេត្តកោះកុង, ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៩ កញ្ញា ២០១៧ ពិធីជូនរង្វាន់ដល់និស្សិតនាយទាហានពូកែ ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧។ សូមចូលរួមអរអរសាទរជាមួយប្អូនៗជ័យលាភីទាំងអស់។