លោក នុត ពុធដារ៉ា ដឹកនាំមន្ត្រីមន្ត្រីរាជការសាលាខណ្ឌ ទទួលទេយ្យវត្ថុ ពីព្រះសុធម្មវង្ស ចឹក ចុន្ទ ព្រះអនុគណខណ្ឌដង្កោ ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កងទ័ព


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ លោក នុត ពុធដារ៉ា អភិបាលខណ្ឌ រួមជាមួយលោក ម៉ៃ ម៉ុន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ បានដឹកនាំមន្ត្រីមន្ត្រីរាជការសាលាខណ្ឌ ទទួលទេយ្យវត្ថុ ពីព្រះសុធម្មវង្ស ចឹក ចុន្ទ ព្រះអនុគណខណ្ឌដង្កោ ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់កងទ័ព និងគ្រួសារកងទ័ព នៅសមរភូមិមុខ ទិសប្រសាទព្រះវិហារ ដែលជាកងទ័ពសម្ព័ន្ធភាពរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោ។