មន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមណបន្តដំណើរចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាពការងារសាងសង់ទំនប់អាងទឹកព្រៃផ្តៅ


រសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម រួមជាមួយតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបន្តដំណើរចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាពការងារសាងសង់ឡើងវិញទំនប់អាងទឹកព្រៃផ្តៅ ស្ថិតក្នុងឃុំស្រែក្នុង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត ។