ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុបលើកទី៤ នៅទីក្រុងបាលី សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី


នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុបលើកទី៤ នៅទីក្រុងបាលី សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី។
ពិធីបើកត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តម Budi Karya Sumadi រដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌូនេស៊ី និងអញ្ជើញចូលរួមដោយបណ្តារដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនអាស៊ី និងអ៊ឺរ៉ុប។