លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ ប្រជុំទ្វេភាគី ពិភាក្សាការងារជួសជុលអាគារសង្គ្រោះបន្ទាន់


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងបានអញ្ជើញ ប្រជុំទ្វេភាគី ពិភាក្សាការងារជួសជុលអាគារសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសុខាភិបាល ព្រំដែនខេត្តកោះកុង-ខេត្តត្រាត។ (២៨ កញ្ញា ២០១៧)