រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងសាងសង់ច្រាំងបេតុងប្រឡាយបាក់ទូក និងបេតុងអមសងខាងប្រឡាយ ក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែ


ក្នុងផែនការរៀបចំបណ្តាញលូប្រឡាយជាលក្ខណៈយុទ្ឋសាស្ត្រយូរអង្វែង នៅថ្ងៃទី២៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងសាងសង់ច្រាំងបេតុងប្រឡាយបាក់ទូក និងសាងសង់ផ្លូវបេតុងអមសងខាងប្រឡាយ ក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ។