សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាំយកគ្រឿងចក្រចុះធ្វើការកែលម្អ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ជាំតាហ៊ឹង


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាំយកគ្រឿងចក្រចុះធ្វើការកែលម្អ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ជាំតាហ៊ឹង ស្ថិតក្នុងឃុំទឹកជ្រៅ ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករបានប្រមាណ ៥.០០០ ហិកតា ៕