ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ


ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​ ហ៊ុន​ ម៉ាណែត​ ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ​ នៅទីស្នាក់ការធំក្រុងប៉ារីស​ ប្រទេសបារាំង​ ។