សកម្មភាពការដ្ឋានស្ថាបនាបង្កើតផ្លូវថ្មីទទឹង


សកម្មភាពការដ្ឋានស្ថាបនាបង្កើតផ្លូវថ្មីទទឹង ៧ម សួនច្បារទទឹង ៦ម នៅផ្នែកខាងជើងមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្ស៊ីទល់មុខព្រលានយន្តហោះ ចាប់ពីរង្វង់មូលចោមចៅដល់ផ្លូវលេខ ២០១១។