ឯកឧត្តម គន់ គីម បើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារដែលបានអនុវត្តកន្លងមក នៃខេត្តឧត្តមានជ័យ


ឯកឧត្តម គន់​ គីម​ ប្រជុំបូកសរុបការងារដែលបានអនុវត្តកន្លងមក នៃខេត្តឧត្តមានជ័យ ។ ឯកឧត្តមបានជំរុញអោយក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវខិតខំដោះស្រាយរាល់សំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអោយបានលឿននិងមាន ប្រសិទ្ធិភាព បើបញ្ហាណាដែលថ្នាក់មូលដ្ឋានដោះស្រាយមិនបានត្រីវរាយការណ៍ភ្លាមដើម្បីមានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ ។