សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះស្តារស្មៅ កំប្លោកក្នុងខេត្តកណ្តាល


សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកណ្តាល ចុះស្តារស្មៅ កំប្លោក ត្រឹប… ដែលកកស្ទះនៅមុខសំណង់ទ្វារទឹកកំពង់ទួល (ទឹកថ្លា) ស្ថិតក្នុងស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល ។