លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន ដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអញ្ជើញទស្សនា តំបន់បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ កម្ពុជា-វៀតណាម


លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន ប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណាម បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអញ្ជើញទស្សនា តំបន់បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ ស្ថិតនៅផ្លូវ Ly chien thang នៃទីក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម នារសៀលថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។