មន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានសហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម ចុះត្រួតពិនិត្យប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រចំនួន ១១ កន្លែង


ព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានសហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារកែលំអ និងថែទាំប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រចំនួន ១១ កន្លែង រួមមាន ៖
១. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ទំនប់ដូង ស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងព្រះ ស្រុកព្រៃឈរ ។
២. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ត ទំនប់រលំពោធិ៏ ស្ថិតក្នុងឃុំមៀន ស្រុកព្រៃឈរ ។
៣. ប្រពន្ធ័ធារាស្ត្រ ទំនប់អណ្តូងអាង ស្ថិតក្នុងឃុំបារាយណ៏ ស្រុកព្រៃឈរ ។
៤. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ទំនប់ស្រុក ស្ថិតក្នុងឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ ។
៥. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ទំនប់ឫស្សីព្រះ ស្ថិតក្នុងឃុំជើងព្រីង ស្រុកបាធាយ ។
៦. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ទំនប់បឹងកក់ ស្ថិតក្នុងឃុំកងតាណឹង ស្រុកកងមាស ។
៧. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ទំនប់តាគៀត ស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃកុយ ស្រុកកងមាស។
៨. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ទំនប់តាឈាន ឃុំព្រែករំដេង ស្រុកស្រីសន្ធរ។
៩. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ទំនប់ជ្រោយចេក ស្ថិតក្នុងឃុំទ្រាន ស្រុកកំពង់សៀម។
១០. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ទំនប់តាកុយ ស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកបាក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់។
១១. ប្រពន្ធ័ធារាសាស្ត្រ ទំនប់វាលធំ ស្ថិតក្នុងឃុំដងក្តារ ស្រុកស្ទឹងត្រង់។