សកម្មភាពមន្ទីសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចុះអនុវត្តន៍ កិច្ចការងារកាយប្រឡាយតាមបណ្តោយផ្លូវថ្នល់


សកម្មភាពមន្ទីសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចុះអនុវត្តន៍ កិច្ចការងារកាយប្រឡាយតាមបណ្តោយផ្លូវថ្នល់ ដើម្បីបញ្ជៀសស្ថានភាពទឹកភ្លៀង
កាលពីថ្ងៃទី១២_១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ទឹកភ្លៀងបានជន់លិចផ្ទះប្រជាជននៅភូមិទួលទ្រា ឃុំស្វាយជ្រុំ ស្រុករលាប្អៀរ ដោយបានទទួលផែនការពីឯឧ.អភិបាលខេត្ត នៅថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នេះមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានកាយប្រឡាយតាមបណ្តោយផ្លូវថ្នល់ប្រវែង៣០០មធ្វើឱ្យស្ថានភាពទឹកស្រកចុះវិញ។