ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង អញ្ជើញបជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខបងប្អូនពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ


ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និងជាប្រធានគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ អញ្ជើញបជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខបងប្អូនពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ ចំនួនប្រមាណជាង៥០០ នាក់ នៅរោងចក្រ GFPT Nichirei (Thailand) Co., Ltd។
ខេត្តឈុនបុរី ប្រទេសថៃ,ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ២០១៧