សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តមណ្ឌលគិរី


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តមណ្ឌលគិរី ចុះអនុវត្តការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអូររណំ ស្ថិតក្នុងឃុំអរបួនលើ និងឃុំសុខសាន្ត ស្រុកកោះញែក ។
សូមជម្រាបថា ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអូរណំ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រោពលើផ្ទៃដីស្រូវរដូវវស្សាចំនួន ១.៥០០ ហិកតា និងរដូវប្រាំងចំនួន ៣០០ ហិកតា ។