ក្រោយពីពិធីដាំកូនឈើ កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលចំនួន៤០អង្គ នាក់ បានអញ្ជើញចូលជួបសំដែងការគួសម ជាមួយលោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ


ក្រោយពីពិធីដាំកូនឈើ ក្រោមប្រធានបទ “ក្តីសង្ឃឹម” នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២១០៧ ដដែល កម្មសិក្សាការីមន្រ្តីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលចំនួន៤០អង្គ នាក់ បានអញ្ជើញចូលជួបសំដែងការគួសម ជាមួយលោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលប៉ៃលិន ដើម្បីសុំដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីការដឹកនាំ និងការងារមនុស្សធម៌នៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់របស់លោកជំទាវ ដើម្បីជាប្រយោជន៍យកទៅអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួន ក្រោយបញ្ចប់វគ្គសិក្សា។