ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នាំយកគ្រឿងចក្រចុះពង្រឹងភ្លឺប្រឡាយមេពាមពូល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ


សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នាំយកគ្រឿងចក្រចុះពង្រឹងភ្លឺប្រឡាយមេពាមពូល ស្ថិតក្នុងឃុំក្រាំងដីវ៉ាយ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។