លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ សំណេះសំណាល ក្នុងការជួបជុំបណ្តាញអតីតគរុសិស្ស គីហ្សូណា


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងអញ្ជើញ សំណេះសំណាល ក្នុងការជួបជុំបណ្តាញអតីតគរុសិស្ស គីហ្សូណា មកពីខេត្តចំនួន ៥ ក្នុងគោលបំណង :
១/ផ្តោតលើការអប់រំ និងសុខាភិបាល (ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ អោយកាន់តែប្រសើរឡើង)
២/ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ដល់គរុសិស្សរៀននៅសាលាគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ
នៅសណ្ឋាគារកោះកុង រីសត ក្នុងទឹកដីខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។