មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពត និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចុះអនុវត្តន៍ការងារថែទាំផ្លូវជាតិ


ថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំអនុវត្តន៍ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពត និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
-ការងារចាក់កៅស៊ូលុបសំបុកមាន់, ការកៀរចិញ្ចើម និង ជួសជុលផ្ទៃកៅស៊ូដោយកិនថ្មម៉ិច ផ្លូវជាតិលេខ៣ និងផ្លូវខេត្តលេខ១២៦
– ការងារជួសជុលលុបសំបុកមាន់ ផ្លូវជាតិលេខ៣១ ពីគ.ម ០៧+០០០ ដល់ គ.ម ១៧+០០០
– ការងារលុបសំបុកមាន់ ដោយប្រើគ្រឿងចក្រ លើផ្លូវជាតិលេខ៥៦D ចន្លោះពី PK១៦+៧០០ ទៅថល់ PK ១៧+៥០០ ។