ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញពិនិត្យសំណង់ អគារស្ថានីយវិទ្យុជាតិ FM និងសំណង់មណ្ឌលហាត់កីឡាប្រដាល់ក្រសួងព័ត៌មាន


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ពិនិត្យសំណង់ អគារស្ថានីយវិទ្យុជាតិ FM និងសំណង់មណ្ឌលហាត់កីឡាប្រដាល់ ក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។