បាឋកថា ស្ដីពី កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា


រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា-កូរ៉េ (CKCC)​ បាន​ប្រារព្ធ​កម្មវិធី​បាឋកថា​ស្ដី​ពី​កំណែ​ទម្រង់​វិស័យ​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា ដោយ​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ជួន​ដល់​កម្មសិក្សា​ការី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់ មន្ត្រី​មធ្យម សិស្ស​មន្ត្រី​ក្រមការ​ជំនាន់​ទី​៧ និង​សិក្ខាកាម​ឆ្នាំ​២០១៧ នៃ​សាលា​ភូមិន្ទ​រដ្ឋបាល។