លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង អញ្ជើញស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវ: ក្នុងពិធីបើកបវេសនកាល ឆ្នាំ២០១៧/២០១៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវ:ខេត្តកោះកុង។
(១៤ វិច្ឆិកា ២០១៧)