ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងធ្វើការចុះពិនិត្យវាយតម្លៃការងារកែលំអនិង ថែទាំ ជំហាន ២


ថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារអន្តរក្រសួង រួមមានក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្តុ បានធ្វើការចុះពិនិត្យវាយតម្លៃការងារកែលំអនិង ថែទាំ ជំហាន ២ ទំនប់ការពារទឹកជំនន់សណ្តរទន្លេកំពង់ត្របែក ដែលមានទីតាំងលាតសន្ធឹងលើស្រុកបាភ្នំ ស្រុកព្រះស្តេច និងស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង ។