រដ្ឋបាលខេត្ត កោះកុង ចេញ ញត្តិគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន


រដ្ឋបាលខេត្ត កោះកុង ចេញ ញត្តិគាំទ្រចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹង ញត្តិគាំទ្រសាលដីកាតុលាកំពូលរំលាយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ