អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា​​ឃុំរកាអារ ខេត្តកំពង់ចាម​ម្នាក់របស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិដែលទើបរលាយម្នាក់ទៀតហើយ បាន​ចុះចូលជាមួយ​បក្សប្រជាជន​​


(កំពង់ចាម)៖ លោក ពេញ គួយ ​អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរកាអារ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាមម្នាក់ទៀត​​ របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលទើបរលាយ​បានប្រកាសចុះចូលជាមួយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ​ដោយសារតែពួកគាត់បានឃើញនូវអំពើក្បត់ជាតិរបស់មេគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលបម្រើបរទេស។

ការសម្រេចដើរចេញរបស់អតីតមន្រ្តីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​​​​​រូបនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូល បានកាត់ទោសរំលាយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិ ព្រមទាំងបានហាមឃាត់សមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណបក្សនេះ ចំនួន១១៨រូប មិនឱ្យធ្វើនយោបាយ រយៈពេល៥ឆ្នាំផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។