សកម្មភាពការងារថែទាំអ៊ុតកៅស៊ូបេតុង ផ្លូវជាតិប្រចាំថ្ងៃ


សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំ ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
-ការងារថែទាំប្រចាំអ៊ុតកៅស៊ូបេតុង ផ្លូវជាតិលេខ4 អនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានគ្រឿងចក្រ និងស្ថាបនាផ្លូវ
-ការងារលាបគំនូសចរាចរស្តុបថ្មីក្តាន់២ ប្រសព្វរវាងមហាវិថីសហព័ន្ឋរុស្ស៊ី ផ្លូវR6 បឹងកក់ និងវិថីឆេកូ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ
-ការងារចូកដី,សម្អាតស្មៅមុខរឺហ្គា,កាប់ឆ្ការព្រៃ,លុបសំបុកមាន់,ជួសជុលដោយកិនថ្មម៉ិច លើផ្លូវជាតិលេខ៣,៣៣ និងផ្លូវខេត្តលេខ១៣៦ អនុវត្តន៍ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពត ។