ចៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ បានដឹកនាំក្រុមការងារ សង្កាត់អញ្ជើញចុះពិនិត្យធ្វើផ្លូវ


ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លោក កែវ សាវឿន ចៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ បានដឹកនាំក្រុមការងារ សង្កាត់អញ្ជើញចុះពិនិត្យធ្វើផ្លូវច្រកតាក់ហ្វាតភ្ជាប់ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រស្ថិតភូមិព្រែកតានូនិង និងពិនិត្យមើលប្រពន័្ធលូតាមតំបន់និមួយៗ និង ស្តារអោ
យបានស្អាត ។