លោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី និងឯកឧត្តម ហួត សារឹម បានចុះជួយច្រូតស្រូវ ប្រជាកសិករ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំង ឯកឧត្តម ហួត សារឹម និងក្រុមការងារ ចុះជួយឃុំពង្រ ព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាបបានចុះជួយច្រូតស្រូវ ប្រជាកសិករដែលខ្វះកំលាំងពលកម្ម នៅក្នុងភូមិ ត្រពាំងធំ ឃុំពង្រ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។