ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជា លើកទី១៤


ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសណ្ឋាគារ Sunway ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជា លើកទី១៤ ក្រោមប្រធានបទ៖ «សេរីភាព និងទំនួលខុស ត្រូវ របស់សារព័ត៌មានដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យ សន្តិភាព និងជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍»​ រៀបចំដោយក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជា។