ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជួបប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកា នៃក្រសួងព័ត៌មាន


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួបប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និង   អគ្គនាយក អគ្គនាយិកា នៃក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ ដើម្បីពិនិត្យ មើលការងារ អនុវត្តកន្លងមក និងលើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្ត។