កម្ពុជា-ចិន ចុះហត្ថលេខា បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយ ទីក្រុងនីងប៉ូ


ខេត្តព្រះសីហនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចុះហត្ថលេខា បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយ ទីក្រុងនីងប៉ូ (Ningbo) នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នៅក្រុងព្រះសីហនុ ​ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ។