នាវាកងទ័ពសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាមួយគ្រឿងបានចាកចេញពីកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ


នាវាកងទ័ពសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាមួយគ្រឿង ដឹកនាំដោយលោក វរនាវីទោ Nithin Cariappa មេបញ្ជាការនាវា INS KADMATT (P-29) ចាកចេញពីកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់ពីបានចូលចតធ្វើទស្សនកិច្ ចរយៈពេល០៤ថ្ងៃ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាំងពីថ្ងៃទី២៤ខែវិច្ឆិកា។