ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព៖ ការមិនញញើតច្បាប់ ការប្រឆាំងនឹងច្បាប់ ជាហេតុនាំអោយខ្លួនក្លាយជាក្រុមឧទ្ទាម!


ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព អ្នកនាំពាក្យ និងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ បានមានប្រសាសន៍ថា ការមិនញញើតច្បាប់ ការប្រឆាំងនឹងច្បាប់ ជាហេតុនាំអោយខ្លួនក្លាយជាក្រុមឧទ្ទាម។ ហេតុនេះការដែលក្រុមឧទ្ទាមមិនទទួលស្គាល់ច្បាប់គឺមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេ ព្រោះនេះជាសន្តានរបស់ក្រុមឧទ្ទាម!

ឯកឧត្តម បានបន្តថា តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទង្វើរបស់ក្រុមឧទ្ទាមមិនអាចគេចពីសំណាញ់ច្បាប់បាននោះទេ តាមរយៈវិទ្យុក្រុមឧទ្ទាមដែលផ្តល់ភស្តុតាងជាប្រចាំ!