អភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរី អញ្ជើញចូលរួមផ្តល់មេដៃ និងពានរង្វាន់ដល់ក្រុមកីឡាករ ក្នុងការ ប្រកួតប្រណាំងរថយន្ត Khmer Rally Raid ២០១៧


រសៀលថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ អភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រី វិន ស៊ីធួន និងឯកឧត្តម ចឹង សុចន្ថា អញ្ជើញចូលរួមផ្តល់មេដៃ និងពានរង្វាន់ដល់ក្រុមកីឡាករ ក្នុងការ ប្រកួតប្រណាំងរថយន្ត Khmer Rally Raid ២០១៧ ថ្នាក់អន្តរជាតិនៅខេត្ត មណ្ឌលគិរី មានប្រទេសចំនួន០៩ ចូលរួមក្នុងការប្រកួត ដែលប្រព្រឹត្តទៅរយះពេលបីថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧