ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំ ជាមួយឯកឧត្ដម វ៉ាង យី


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញចូលរួមធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំ ជាមួយឯកឧត្ដម វ៉ាង យី រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេសចិន ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី៣ ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងដាលី ខេត្តយូណាន ប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។