មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារជួសជុលបន្ទាន់ទំនប់ការពារទឹកប្រៃ


មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​​ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ បានចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារជួសជុលបន្ទាន់ទំនប់ការពារទឹកប្រៃ ស្ថិតក្នុងឃុំអូរឧកញ៉ាហេង​ និងឃុំព្រៃនប់ ស្រុក​ព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ។