នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាសបួន ប៉ុល សារឿន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងារហ្វឹកហ្វឺននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ឆ្នាំ២០១៧ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការហ្វឹកហ្វឺនឆ្នាំ២០១៨


នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាសបួន ប៉ុល សារឿន អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងារហ្វឹកហ្វឺននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ឆ្នាំ២០១៧ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការហ្វឹកហ្វឺនឆ្នាំ២០១៨ នាថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។