ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អនុញ្ញាតឲ្យលោក Oliver Zhang តំណាងក្រុមហ៊ុនKhmer Times របស់ចិន ប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងជូនពរឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកលឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យលោក Oliver Zhang តំណាងក្រុមហ៊ុនKhmer Times របស់ចិន ប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងជូនពរឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ។