សកម្មភាពកាយសំរាមពោះប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ


សកម្មភាពកាយសំរាមពោះប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៦៦គ្រួសារបានរុះរើផ្ទះដោយស្ម័គ្រចិត្ត។ ជាមធ្យមប្រឡាយនេះ មានសំរាមកម្រាស់ ៣ម ហើយត្រូវចាក់បំពេញដោយដីខ្សាច់កម្រាស់ពី ៥ម ទៅ ៦ម ដើម្បីរៀបចំពុះបែងចែកដីឡូតិ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ៥៧២គ្រួសារអភិវឌ្ឍន៍នៅនឹងកន្លែង ក្រោយពីសល់ពីការសាងសង់ប្រឡាយបេតុងរួច។