រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដំណើរការជីកស្តារប្រឡាយស្របផ្លូវរថភ្លើង


នៅថ្ងៃទី១៨ខែមករាឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដំណើរការជីកស្តារប្រឡាយស្របផ្លូវរថភ្លើង ចាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ ៤ ដល់ផ្លូវកប់ស្រូវ ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ ។