មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង ធ្វើការជួសជុលលុបផ្លូវសំបុកមាន់


ថែទាំប្រចាំជួសជុលលុបសំបុកមាន់គ្រឹះថ្មចំរុះស៊ីម៉ង់ត៍កៅស៊ូ,ស្រោចកៅស៊ូលើថ្នល់ប្រេះស្រាំដោយប្រើកំទេចថ្មM12 លើផ្លូវជាតិលេខ៤៨ អនុវត្តដោយក្រុមរឺម៉កកង់បីមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង (២៤ មករា ២០១៨)។