សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ ជំហានទី ៣ នៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ជាំតាហ៊ឹង


ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ជាំតា ហ៊ឹង មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំទឹកជ្រៅ ស្រុកតំបែរ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករជាង ៥.០០០ ហិកតា ។