អភិបាលស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង នាំយកថវិកាមនុស្សធម៌ ស ខេង ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារប្រជាជនពលរដ្ឋ ដែលទទួលមរណភាព


រសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦  លោក ម៉ននី បណ្ឌិត អនុប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចុះជួយឃុំរំលេច និងជាអភិបាលស្រុកសីុធរកណ្តាល បានដឹកនាំក្រុមការងារ យុវជនគណបក្សស្រុក គណបក្សឃុំរំលេច រួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និង លោកមេភូមិគ្រប់ភូមិ នាំយកថវិកាមូលនិធិមនុស្សធម៌ ស ខេង ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលមរណភាព និង ស្រ្តីសម្រាលកូន ចំនួន ៤១ គ្រួសារ នៅឃុំរំលេច ស្រុកសីុធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង។

Manny Bandith 19-5-2016 (6)

Manny Bandith 19-5-2016 (2)

Manny Bandith 19-5-2016 (5)

Manny Bandith 19-5-2016 (9)