ផ្លូវដែកកម្ពុជា-ថៃ បានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរ


ផ្លូវដែកកម្ពុជា-ថៃ ត្រូវបានភ្ជាប់ពីបាងកក-ដល់សេរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរហើយនៅថ្ងៃនេះ។
ដើម្បីឆ្លើយតប និងការចូលរួមកាត់បន្ថយចំណាយលើការដឹកជញ្ជូន និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ព្រមទាំងការកកស្ទះចរាចរណ៍ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន គ្រោងដាក់ដំណើរការសាកល្បង នូវការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកនេះនៅមុនឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរ។