ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា និងឯកឧត្តម ថោង ខុន ចុះត្រួតពិនិត្យ ស្ថានភាព និងសភាពការវិនិយោគតាមកោះនានាក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា


កាលពីថ្ងៃទី ១៧ កុម្ភះ ២០១៨ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដី នគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ និងជាប្រធាន គអឆក ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃគអឆក អមដំណើរដោយមន្ត្រី CDC ក្រសួងដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ក្រសួងទេចរណ៍ សមត្ថកិច្ចពាក់ពាន់ មួយចំនួនទៀត បានចុះត្រួតពិនិត្យ ស្ថានភាព និងសភាពការវិនិយោគតាមកោះនានាក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា។