មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង បានតម្លើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យមដើម្បីអន្តរាគមន៍បូមទឹក


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង បានតម្លើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តខ្នាតមធ្យម ចំនួន ០២ គ្រឿង ដើម្បីអន្តរាគមន៍បូមទឹកពីទន្លេតូចស្ទឹងស្លូត ទៅសង្គ្រោះដំណាំស្រូវប្រាំងជួបការខ្វះខាតទឹកប្រមាណ ៨០២ ហិកតា នៅក្នុងឃុំអង្គរអង្គ ស្រុកពាមជរ ខេត្តព្រៃវែង ។